Privacy

  1. Verplichting tot geheimhouding

Metal XL verzamelt noch verwerkt Persoonlijke Gegevens die u niet vrijwillig hebt verstrekt. Metal XL garandeert u dat zij beantwoordt aan strenge veiligheids- en privacy voorschriften en verzekert u dat uw Persoonlijke Gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende, internationale, wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

 

  1. Gebruiksdoeleinden van uw Persoonlijke Gegevens

Metal XL verzamelt en verwerkt Persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden. Zo moeten bijvoorbeeld uw Persoonlijke Gegevens verzameld en gebruikt worden om u de producten of diensten te kunnen leveren, om ze te kunnen factureren, om producten of diensten op de markt te brengen die u mogelijk wel zouden kunnen interesseren, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren.

 

  1. Niet openbaar maken van informatie

Uw Persoonlijke Gegevens worden door Metal XL nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. Metal XL verzamelt identificatie- en contactgegevens op basis van drie grondslagen, namelijk 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde 3) op basis van uw toestemming.

PersoonsgegevensDoelen en grondslagen
Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevensKlantenadministratie, leveranciers administratie, producten of diensten te leveren die u hebt besteld, administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klanten, debiteuren en crediteurenadministratie, voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)
Uw IP adres en surfgedrag op de websiteOm onze diensten te verbeteren

 

  1. Veiligheid/vertrouwelijkheid

Metal XL doet alles wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw Persoonlijke Gegevens geraadpleegd worden door derden. De toegang tot Persoonlijke Gegevens wordt beperkt tot die perso(o)n(en) die ze moeten kennen. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te waarborgen die Metal XL online verzamelt, worden gegevensnetwerken gebruikt die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel getracht is websites te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van bezoekers waard zijn, wordt u er wel aan herinnerd dat over het algemeen internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt of van het materiaal dat via de website of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door Metal XL gegarandeerd worden. Metal XL kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw Persoonlijke Gegevens op het internet.

 

  1. ‘Naamloze cookies’

De meeste informatie die op de website verzameld worden, is anoniem van aard. Wanneer u de website bezoekt, worden er geen Persoonlijke Gegevens verzameld die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust door uw toedoen zijn verstrekt. De naamloze informatie wordt door Metal XL verwerkt om de inhoud van deze websites te verbeteren, om ze beter aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om meer te weten te komen over die bezoekers en over de manier waarop ze de website gebruiken. Om anonieme informatie te verzamelen, zoals het type browser, het besturingssysteem, de datum of het uur van het bezoek, kan Metal XL ‘cookies’ gebruiken. Cookies op zich kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een ‘cookie’ is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dat echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruik maken. Voor meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen van uw browser wordt u verwezen naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie instellingen in Firefox

Cookie instellingen (algemeen)

Metal XL maakt u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

 

  1. ‘Spamming’

Metal XL doet op generlei wijze aan ‘spamming’. ‘Spamming’ kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer Metal XL echter van oordeel is dat één van de producten voor u van belang kan zijn, dan zult u via e-mail daarvan op de hoogte gesteld worden, waarbij u ook de keus heeft deze dienst te weigeren.

 

  1. Persoonlijke Gegevens en kinderen

Uit respect voor de privésfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 jaar op onze website geen enkel Persoonlijk Gegeven te verstrekken. Metal XL wil niet voorbedacht Persoonlijke Gegevens van minderjarigen jonger dan 18 verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).

 

De website bereikt een ruim publiek en zijn noch ontworpen, noch bedoeld om Persoonlijke Gegevens van kinderen jonder dan 18 te verzamelen. Metal XL verzoekt de ouders wel toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze surfen op het internet.

 

  1. Links naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door Metal XL. Metal XL kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit Privacybeleidsdocument wordt gesproken. Deze verklaring is daarom dan ook niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Metal XL kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Metal XL raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

  1. Interactiviteit met de website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Metal XL hiermee de werking van de website.

Metal XL probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Metal XL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Metal XL heeft hier geen invloed op.

 

  1. Contact met Metal XL

Indien noodzakelijk wordt er een informatiebrief aangeboden waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over onze producten en/of diensten. Uw mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere informatieve brief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contact- en of offerteformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze eerbiediging van dit Privacy beleid, of indien u aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Metal XL via info@metalxl.nl. Metal XL verzekerd u dat al het mogelijke wordt gedaan om voortdurend de beveiliging en de veiligheid te verzekeren van de Persoonlijke Gegevens die u Metal XL toevertrouwt.

Reacties zijn gesloten.